مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر عصاره برگ زیتون و روغن ...
عنوان تاثیر عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عصاره برگ زیتون، روغن کنجد، عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، جوجه گوشتی
چکیده در این پژوهش
پژوهشگران محمد جواد آگاه (نفر اول)، حسن نصیری مقدم (نفر دوم)، ابوالقاسم گلیان (نفر سوم)، احمد رضا راجی (نفر چهارم)، محمد طاهر میرکزهی (نفر پنجم)، حسن صالح (نفر ششم به بعد)، محمد رضا هاشمی (نفر ششم به بعد)