مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله ...
عنوان اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بوزیدان، پاسخ ایمنی، جوجه گوشتی، ریخت شناسی روده، کلسیتریول
چکیده این آزمایش به منظور
پژوهشگران محمد طاهر میرکزهی (نفر اول)، حسن کرمانشاهی (نفر دوم)، ابوالقاسم گلیان (نفر سوم)، حسن صالح (نفر چهارم)، محمد جواد آگاه (نفر پنجم)