وحید بهرامی فروتن

صفحه نخست /وحید بهرامی فروتن
نام و نام خانوادگی وحید بهرامی فروتن
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق- قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!