حسن نصرتی ناهوک

صفحه نخست /حسن نصرتی ناهوک
حسن نصرتي ناهوك
نام و نام خانوادگی حسن نصرتی ناهوک
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations (JECEI) 9 (2021) 75-82