جواد روستاخیز

صفحه نخست /جواد روستاخیز
نام و نام خانوادگی جواد روستاخیز
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهان دارویی
تحصیلات مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!