زهرا صادقی

صفحه نخست /زهرا صادقی
نام و نام خانوادگی زهرا صادقی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهان دارویی
تحصیلات شیمی-فیتوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!