فرهاد ذوالفقاری

صفحه نخست /فرهاد ذوالفقاری
فرهاد ذوالفقاري
نام و نام خانوادگی فرهاد ذوالفقاری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - بیابانزدایی
وبسایت
پست الکترونیک