وحیده عبدالهی

صفحه نخست /وحیده عبدالهی
نام و نام خانوادگی وحیده عبدالهی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات منابع طبیعی-مرتع داری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!