محمدرضا ریگی

صفحه نخست /محمدرضا ریگی
محمدرضا ريگي
نام و نام خانوادگی محمدرضا ریگی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک
وبسایت
پست الکترونیک