مهدیه فدایی

صفحه نخست /مهدیه فدایی
نام و نام خانوادگی مهدیه فدایی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات مهندسی منابع طبیعی-شیلات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!