محمد اکبر شیخ زاده

صفحه نخست /محمد اکبر شیخ زاده
نام و نام خانوادگی محمد اکبر شیخ زاده
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس / مدیریت فناوری-کسب و کار الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!