مریم عاشوری

صفحه نخست /مریم عاشوری
مريم عاشوري
نام و نام خانوادگی مریم عاشوری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات نظام سلامت حکیم 22 (1398) 75-81
2 مدیریت سلامت 21 (1397) 9-18
3 مدیریت سلامت 21 (1397) 66-78
4 پیاورد سلامت 11 (1396) 287-296
5 مدیریت سلامت 20 (1396) 99-110
6 دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 11 (1395) 73-82
7
Journal of Research and Health 5 (2015) 141-148
8 فصلنامه رشد فناوری 42 (1394) 29-39
9 زنان، مامایی و نازایی ایران 17 (1393) 13-22
10 فصلنامه رشد فناوری 40 (1393) 62-68
11 مدیریت اطلاعات سلامت 10 (1392) 739-749
12 مدیریت زنجیره تامین 14 (1391) 60-69