محبوبه خمری

صفحه نخست /محبوبه خمری
نام و نام خانوادگی محبوبه خمری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات مهندسی برق-مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!