ملیحه میری علی آباد

صفحه نخست /ملیحه میری علی آباد
نام و نام خانوادگی ملیحه میری علی آباد
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات برق - مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!