میترا جباری

صفحه نخست /میترا جباری
ميترا جباري
نام و نام خانوادگی میترا جباری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک بیومتری
وبسایت
پست الکترونیک