23 آبان 1398

سید ابوالقاسم برآبادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: آموزش کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Abolghasem Barabadi, Mansoureh Pourjafar (2015) A case study of energy ratio in agro-forestry systems (date palm and wheat) International Journal Of Agricultural Technology: 11(1); 13-24
2
سیدمسعود ضیایی، فرزاد حسین پناهی، جعفر ولی زاده، سید ابوالقاسم برآبادی (1392) مقایسه کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان پژوهش های زراعی ایران: 11; 327-336
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!