05 آبان 1399

ابوالفضل داوری

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: مهندسی منابع طبیعی-بیابانزدایی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی، ابوالفضل داوری (1397) ارزیابی و مدیریت خشکسالی فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!