20 تیر 1399

احمد نور وحیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان سیستان و بلوچستان-شهرستان سراوان- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 05437631013
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Ahmad Noor Vahidi, mahmood haghighatnia, Somayeh rezaei (2019) A Survey of the English Translation of the Quran by Tahereh Saffarzadeh (The First Ten part) مجله کلیه الاسلامیه الجامعه: ;
3
Ahmad Noor Vahidi, hossein salimi, Somayeh rezaei (2019) Investigating outer music in Mustafa Rahmandust 's poem آداب الکوفه: 38/2; 25-33
4
منصور نیک پناه، احمد نور وحیدی، رسول محمدی (1397) تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: 40; 59-84
5
علی خضری، حسین سلیمی، احمد نور وحیدی، محسن مصلی نژاد (1397) عناصر الخطاب السردی فی روایة (الوداع) لنبیل فاروق مجله اللغه العربیه و ادابها: 28; 481-516
6
7
عبدالرزاق رحمانی، احمد نور وحیدی (1397) بررسی تطبیقی کاربرد رنگ در اشعار نزار قبانی و سهراب سپهری مطالعات ادبیات تطبیقی: سال 12شماره46; 303-322
8
منصور نیک پناه، سمیه رضایی، احمد نور وحیدی (1397) Study of Man in Jamalzadeh’s “Once Upon a Time” based on Maslow’s Humanist Theory مجله کلیه الاسلامیه الجامعه: 48; 21-35
9
Ahmad Noor Vahidi, Mansour Nikpanah, rasool mohammadi (2018) Analyzing Narrative Structure of “The Tale of Afshin and Boudlof” from Bayhaqi's History Based on Gérard Genette’s Theory آداب الکوفه: 36; 59-72
10
Ahmad Noor Vahidi, Mansour Nikpanah (2018) Murid and Murad: Discursive Elements in Attar’s Divine Letter مجله کلیه الاسلامیه الجامعه: 47; 5-22
11
عبدالرزاق رحمانی، احمد نور وحیدی، نوح اسلامی (1396) صورة الأنا و الآخر فی کتاب «الصلات بین العرب و الفرس و آدابهما فی الجاهلیة و الإسلام» لعبدالوهاب عزام مجلة جامعة بابل العلوم الانسانیة: 26/3; 98-111
12
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) علم المعانی مجله علمی تخصصی ادبیات، فرهنگ و هنر: 1; 1-23
13
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) علم البدیع فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی: 2/جدید; 129-148
14
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) أمثال القرآن وأقسامه فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 9; 231-245
15
عبدالرزاق رحمانی، احمد نور وحیدی، نوح اسلامی (1396) ظاهرۀ الإبداع فی شعر أبی نواس آداب الکوفه: 33/1; 487-502
16
abdolrazzagh rahmani, Ahmad Noor Vahidi, Somayeh rezaei (2017) analyzing the stories of “Kelileh - and- Demneh” and “Marzban-Name in accordance to the story therapy approach Jurnal Fikrah: Jilid 8, Special Issue 1; 187-196
17
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) التربیة الاسلامیه عند المودودی مجله علمی تخصصی علوم انسانی: 27/1; 53-79
18
Ahmad Noor Vahidi, Somayeh rezaei, Mansour Nikpanah (2017) Analysis of fictional characters in Postmodernism stories According to Abraham Maslow's theory of Humanist Sindhological Studies: 3; 107-115
19
احمد نور وحیدی (1396) جلوه زبان قرآنی در سروده های صائب تبریزی فصلنامه هنر زبان: 3; 33-46
20
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) التعریف بأبی حیان الأندلسی وتفسیره البحر المحیط فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: سال اول شماره پنجم بهار96; 173-187
21
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) تعریف القراءات وبیان أنواعها فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی: سال سوم شماره بیستم بهار96; 285-299
22
احمد نور وحیدی (1396) داستان حضرت آدم و ابراهیم در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1/5; 1-13
23
احمد نور وحیدی (1396) تجلی مفاهیم قرآنی در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی: سال سوم شماره بیستم; 29-42
24
زهرا ریاحی زمین، سید فضل الله میر قادری، احمد نور وحیدی (1392) مقایسه تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی شعر پژوهی: 15; 30-52
مقاله ارائه‌شده
1
احمد نور وحیدی (1398) زندگی، عشق و مرگ در شعر فریدون مشیری دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، ایران¡ تهران
2
احمد نور وحیدی (1398) اخلاقیات و ضد اخلاقیات در تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، ایران¡ تهران
3
احمد نور وحیدی (1397) بررسی مدایح دینی خاقانی اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، ایران¡ تهران
4
احمد نور وحیدی (1397) تجلی مفاهیم صوفیانه، حکمی و فلسفی در اشعار خاقانی و متنبی اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، ایران¡ تهران
5
احمد نور وحیدی (1397) بررسی سبک نثر شاعرانه نفثه المصدور اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، ایران¡ تهران
6
احمد نور وحیدی (1396) تاثیر پذیری خاقانی از متنبی همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، ایران¡ شیراز
7
احمد نور وحیدی (1396) شیوه های تأثیرپذیری ابوالفتح البستی از قرآن کریم همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، ایران¡ شیراز
8
احمد نور وحیدی، نوح اسلامی (1396) تحلیل گفتمان اشعار عربی خاقانی (با تکیه بر رویکرد نقشگرای هلیدی) همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، ایران¡ شیراز
9
احمد نور وحیدی (1396) مفاهیم تعلیمی و اخلاقی در دیوان شعر مهیار دیلمی همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، ایران¡ شیراز
10
احمد نور وحیدی، محمود حقیقت نیا (1396) تفهیم القرآن فی المیزان وآراء العلماء وتحلیله دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، ایران¡ rasht
11
احمد نور وحیدی (1396) تجلی مفاهیم قرآنی در نهج البلاغه نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
12
احمد نور وحیدی (1395) بررسی مقدمات قصاید محتشم کاشانی نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، ایران¡ کاشان
13
احمد نور وحیدی (1395) بررسی تطبیقی تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربی همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس، ایران¡ بوشهر
14
احمد نور وحیدی (1395) تلمیحات قرآنی دیوان ناصر خسرو اولین کنگره بین المللی مولانا پژوهی و چهارمین کنگره بین المللی زبان، ادبیات و ارتباطات فرهنگی، ترکیه¡ قونیه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
احمد نور وحیدی، عبدالرزاق رحمانی، نوح اسلامی (1398) نگاهی به روابط تازیان و ایرانیان در دوره جاهلیت و اسلام شابک:978-622-231-044-8
2
منصور نیک پناه، احمد نور وحیدی (1397) حیات جاودان (فارسی عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی) شابک:978-600-7955-60-4
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!