20 تیر 1399
امام بخش تيره عيدوزهي

امام بخش تیره عیدوزهی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: سیستان و بلوچستان-سراوان- بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Majid Karimzadeh, Emam Bakhsh Tirehiduzehi (2018) Economy of Balochistan: Potentials and Constraints across National Boundaries Journal of Social Science and Humanities Research: 3; 138-148
2
Emam Bakhsh Tirehiduzehi (2018) Recognition any Backward – Forward Effects of Transportation Journal of Business Management: 4; 47-67
مقاله ارائه‌شده
1
محمدرضا ساسولی، امام بخش تیره عیدوزهی (1397) بررسی رابطه علیت گرنجری بین بهره وری انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
2
امام بخش تیره عیدوزهی (1397) شناسایی اثرات پسین و پیشین حمل و نقل در اقتصاد ایران دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!