23 آبان 1398

فاطمه حمزه وی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: سیستان و بلوچستان - سراوان- بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: فوق لیسانس / کشاورزی-حشره شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی- حشره شناسی گیاهی ، محقق اردبیلی ، ایران (1396 - 1400)
  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- حشره شناسی گیاهی ، تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: ---
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی ، زابل ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مریم عاشوری، فاطمه حمزه وی (1398) پیش بینی نوع بیماری مالاریا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون تحقیقات نظام سلامت حکیم: 22; 75-81
2
Fatemeh Hamzevi (2017) Fumigant Toxicity of Eucalyptus camaldulensis and Callistemon viminalis Essential Oils on Sitophilus granarius International Journal Of Agricultural Technology: 1; 47-58
3
Fatemeh Hamzevi, Saeed Moharamipoor (2017) Chemical composition and antifeedant activity of essential oils from Eucalyptus camaldulensis and Callistemon viminalis on Tribolium confusum International Journal Of Agricultural Technology: 3; 413-424
4
معصومه ضیائی، فاطمه حمزه وی (1394) اسانس های گیاهی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی: 1; 26-30
5
معصومه ضیائی، فاطمه حمزه وی (1393) کاربردهای نانو ذرات در جلوگیری و کنترل آفات فناوری نانو: 10; 18-23
6
7
فاطمه حمزه وی، سعید محرمی پور، علی اصغر طالبی (1393) خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 30; 332-341
8
فاطمه حمزه وی، سعید محرمی پور، علی اصغر طالبی (1390) سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum) دانش گیاهپزشکی ایران: 42; 241-249
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه گیاه پزشکی (1393 - 1396)
بیشتر