20 آذر 1398
فرهاد ذوالفقاري

فرهاد ذوالفقاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - بیابانزدایی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی ، دانشگاه تهران ، ایران (1393 - 1397)
  عنوان رساله: ارزیابی اثرات متقابل تغییرات پوشش گیاهی و خرد اقلیم و نقش آن در بیابان زایی(مطالعه موردی دشت سیستان)
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی ، دانشگاه زابل ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی پتانسیل بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه جزینک سیستان
 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعات زمین شناسی و ژئومرفولولژی حوزه آبخیز آق تقه
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدل سازی بیابان زایی
 • سیستم های هشدار بیابان زایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سنجش از دور
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Yaser Ostovari, Afshin Honarbakhsh, Hamed Sangoony, Farhad Zolfaghari, Kimia Maleki, Ben Ingram (2019) GIS and multi-criteria decision-making analysis assessment of land suitability for rapeseed farming in calcareous soils of semi-arid regions ECOLOGICAL INDICATORS: 103 (2019); 479-487
2
فرهاد ذوالفقاری، حسین آذرنیوند، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، شهرام خلیقی سیگارودی (1397) اثر پوشش گیاهش بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستم های مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت سیستان) مرتع و آبخیزداری(مجله منابع طبیعی ایران): 71(4); 901-914
مقاله ارائه‌شده
1
فرهاد ذوالفقاری (1398) تالاب بین المللی هامون تغییر اقلیم یا ضعف دیپلماسی (ارزیابی شاخص های PAI و DSI) کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل، ایران¡ تهران
2
فرهاد ذوالفقاری، غلامحسین عابدی (1398) مدل سازی عوامل مؤثر در غلظت ذرات غبار موجود در هوا با استفاده از روش CUBIST کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، ایران¡ زابل
3
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Assessing drought with standardized precipitation index in Saravan The 1st International Conference of LALE-Iran, Iran, esfahan
4
Mojtaba Mohammadi, Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari (2013) A Method for Visualizing Multivariate Time Series Data in R Programming language 2nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran, Iran, tehran
5
مجتبی محمدی، علیرضا شهریاری، فرهاد ذوالفقاری (1392) Trend Analysis of observed Dusty Day in The Sistan and Baluchestan Province, IRAN ، ایران¡ لرستان
6
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Statistical-Climatic Analysis of Dust In Sistan And Baluchestan (Case Study Saravan) The first International Conference on Dust Haze, Managment of Factors and Consequence, Lorestan, Ira, Iran, Lorestan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!