20 آذر 1398

خالد سلیمی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید رضا امیری، خالد سلیمی، سیدمسعود ضیایی (1398) اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب عدس (Lens culinaris Medik.) تنش های محیطی در علوم زراعی: ;
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!