20 آذر 1398

مجید جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان سیستان و بلوچستان- سراوان- بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / ویروس شناسی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1390 - 1395)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
مجید جعفری، احمد معینی، مسعود شمس بخش (1397) کارایی بخشی از ژنوم ویروس ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا دانش گیاهپزشکی ایران: 49; 165-175
3
سمیه قلی زاده روشنق، شاهین نوری نژاد زرقانی، حشمت اله امینیان، مجید جعفری، حسین رامشینی (1395) بذور آلوده وارداتی کدوئیان عامل استقرار و انتشار جدایه های اروپای مرکزی ویروس موزائیک زرد کدو در منطقه ورامین مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی: 5; 91-99
4
سیده آزاده سیدی گیلانی، سعید نصراله نژاد، فاطمه زینتی فخرآباد، مجید جعفری (1395) ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه در استان گلستان پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی: 5; 1-12
5
مجید جعفری، مسعود شمس بخش، احمد معینی (1395) واکنش ارقام تجاری و لاینهای کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم بیماری های گیاهی: 52; 147-159
6
سپیده علی جانی، سعید نصراله نژاد، مجید جعفری، فاطمه زینتی فخرآباد (1395) همردیف سازی چندگانه و رسم درخت فیلوژنتیک به روش Neighbor-joining ژن cp ویروس موزاییک کاهو در استان گلستان ژنتیک نوین: 11; 707-715
7
سیدمسعود ضیایی، احمد نظامی، جعفر ولی زاده، مجید جعفری (1393) بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق): 27; 55-62
8
محسن زعفرانیه، جعفر ولی زاده، سیدمسعود ضیایی، مجید جعفری، محبوبه محسنی (1388) ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (.Amaranthus retrofelexus L) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده بوم شناسی کشاورزی: 1; 109-115
9
مجید جعفری، بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگار (1386) بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان های خراسان شمالی و رضوی * علوم کشاورزی و منابع طبیعی: 14; 1-11
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!