20 تیر 1399

مجید کریمزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان سیستان و بلوچستان- شهر سراوان- بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 37633914
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مجید کریمزاده، بهزاد کریم زاده (1398) ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از خدمات رفاه اجتماعی فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای: 34; 81-94
2
3
Majid Karimzadeh, Emam Bakhsh Tirehiduzehi (2018) Economy of Balochistan: Potentials and Constraints across National Boundaries Journal of Social Science and Humanities Research: 3; 138-148
4
مجید کریمزاده، فرزاد دهواری، محمد زارع (1396) بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان چشم انداز زاگرس: 9; 143-159
5
Mohamad Reza Sasouli, Majid Karimzadeh, Abdul Rashid Jamnia (2017) Estimation of Economic Value of Social Participation in Water Pollution Control in the South of Tehran Journal of Hydrosciences and Environment: 1; 55-61
6
مجید کریمزاده، مهرناز فیاضی، فائزه میرکازهی ریگی (1395) موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فصلنامه زن و فرهنگ: 8; 59-73
7
مقاله ارائه‌شده
1
مجید کریمزاده (1396) تحلیل تاثیرات بازارچه های مرزی شهرستان سراوان بر قاچاق کالا دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، ایران¡ تهران
2
مجید کریمزاده (1396) کارآفرینی و بررسی نگرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، ایران¡ تهران
3
مجید کریمزاده (1396) نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه پایدار روستایی دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!