20 تیر 1399

ملیحه میری علی آباد

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: برق - مخابرات
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ، دانشگاه یزد ، ایران (1390 - 1392)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (1395 - 1396)
  • مدیر گروه مهندسی برق (1395 - 1397)
بیشتر