20 تیر 1399

محمدرضا ساسولی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohamad Reza Sasouli, Abdul Rashid Jamnia (2019) Investigating the Asymmetry of Prices and Productivity of Energy Carriers in Iran’ Agricultural sector ( International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD: ;
2
Mohamad Reza Sasouli, Majid Karimzadeh, Abdul Rashid Jamnia (2017) Estimation of Economic Value of Social Participation in Water Pollution Control in the South of Tehran Journal of Hydrosciences and Environment: 1; 55-61
3
شجاع موسی پور، محمود احمدپور، احمدعلی کیخا، محمدرضا ساسولی، ولی الله سارانی (1396) برآورد ارزش حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت راهبردهای توسعه روستایی: 4; 123-136
4
سعید یزدانی، محمدرضا ساسولی (1387) بررسی اثر مصرف نهادهها بر ریسک تولید محصول برنج در شهرستان شفت استان گیلان فصلنامه اقتصاد کشاورزی: 2; 35-46
مقاله ارائه‌شده
1
محمدرضا ساسولی، امام بخش تیره عیدوزهی (1397) بررسی رابطه علیت گرنجری بین بهره وری انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
2
عبدالرشید جام نیا، محمدرضا ساسولی، منصور نیک پناه، ولی الله سارانی (1391) برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی جنگل های مانگرو خلیج گواتر چابهار در جنوب شرق ایران هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!