23 آبان 1398

محمد اکبر شیخ زاده

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مدیریت فناوری-کسب و کار الکترونیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
لقمان ابراهیمی، محمد اکبر شیخ زاده (1393) بررسی رابطه بین میزان مشارکتی بودن سبک رهبری و میزان انگیزش کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!