20 تیر 1399

راضیه گلدرزهی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: حسابداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
راضیه گلدرزهی، مصطفی الوندی (1397) بررسی تاثیر قیمت نفت بر تعداد عرضه اولیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت سومین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت، ایران¡ بندر عباس
2
راضیه گلدرزهی، غلامرضا میر (1397) بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران سومین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت، ایران¡ بندر عباس
3
راضیه گلدرزهی (1397) نقش انقلاب در همبستگی ملی وانسجام اسلامی اولین همایش بهار انقلاب، ایران¡ سراوان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!