20 آذر 1398

سیدمسعود ضیایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان سیستان و بلوچستان-سراوان-بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ، فردوسی مشهد ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی سطوح مختلف خشکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ماش (Vigna radiata)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مطالعه فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان
  • پرایمینگ بذر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید رضا امیری، خالد سلیمی، سیدمسعود ضیایی (1398) اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب عدس (Lens culinaris Medik.) تنش های محیطی در علوم زراعی: ;
2
سیدمسعود ضیایی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی (1398) اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی: ;
3
سیدمسعود ضیایی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی (1397) تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد تنش های محیطی در علوم زراعی: 11; 893-906
4
سیدمسعود ضیایی، احمد نظامی، جعفر ولی زاده، مجید جعفری (1393) بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق): 27; 55-62
5
محسن زعفرانیه، احمد نظامی، سیدمسعود ضیایی، میترا جباری (1393) بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان نشریه پژوهش های حبوبات ایران: 5; 23-32
6
براتعلی فاخری، میترا جباری، سیدمسعود ضیایی (1393) نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با شاخص های مقاومت به خشکی در لاینهای دابل هاپلوئید جو پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق): 102; 118-123
7
سیدمسعود ضیایی، فرزاد حسین پناهی، جعفر ولی زاده، سید ابوالقاسم برآبادی (1392) مقایسه کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان پژوهش های زراعی ایران: 11; 327-336
8
jafar valizadeh, Seyed Masoud Ziyaei, seyed meysam Mazlumzadeh (2013) Assessing climate change impacts on wheat production (a case study) Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences: 13; 107-115
9
محسن زعفرانیه، جعفر ولی زاده، سیدمسعود ضیایی، مجید جعفری، محبوبه محسنی (1388) ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (.Amaranthus retrofelexus L) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده بوم شناسی کشاورزی: 1; 109-115
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر نظارت و ارزیابی (1397 - اکنون)
  • مدیر گروه تولیدات گیاهی (1388 - 1392)
بیشتر