20 تیر 1399

وحیدرضا امیراسماعیلی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: عمران-آب
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی، ابوالفضل داوری (1397) ارزیابی و مدیریت خشکسالی فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
2
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی (1396) مطالعه سازندهای زمین شناسی دشت سراوان و اثر آن بر خواص کیفی آب زیرزمینی منطقه فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): 8/1; 153-171
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
وحیدرضا امیراسماعیلی، احمد رضا شاهرخی (1398) مدیریت چرخه آب (الگوی جدید استفاده مجدد از پساب و کنترل ایمنی آن) شابک:978-622-6592-58-1
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!