20 آذر 1398

زهرا صادقی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: شیمی-فیتوشیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد فیتوشیمی ، سیستان و بلوچستان ، ایران (1386 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی فیتوشیمیایی و خواص ضد میکروبی دو گونه گیاه دارویی، Otostegia persica و Otostegia aucheri، منطقه سراوان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!